Elektrisch rijden is logische stap in energietransitie

In ons land was er dit voorjaar voor het eerst een dag dat er meer stroom met zonnepanelen en windturbines werd opgewekt dan verbruikt. Op 23 april werd op enig moment met wind en zon een elektriciteitsproductie van 15.000 megawatt bereikt. En dat overstijgt de behoefte van die dag. En elektrische rijders opgelet: hiermee ontstond er een bijzondere situatie. Nog nooit eerder kregen sommige mensen hierdoor betaald om stroom te gebruiken. Dit in plaats van te betalen. Stroom was een aantal uren gratis. Een enkeling kreeg zelfs geld erbij als de stekker in het stopcontact ging. Met een elektrische auto zoals direct de Kia EV6 leasen zou je een dief zijn van je eigen portemonnee als je hier niet van profiteert. Goed voor je budget en goed voor ons klimaat. Naast onze huizen isoleren, consuminderen en energie besparen kunnen we als particulieren zo een mooie steen bijdragen aan een toekomstbestendige en schone omgeving.

Overheid stimuleert

Dit was een goede dag voor ons milieu en de portemonnee. En zo wil de overheid het graag zien. Zij heeft zich geconformeerd aan de klimaatdoelen en wil de CO 2 uitstoot drastisch terugbrengen. Want al bij het klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs werd gesloten werd duidelijk dat we liefst de opwarming van onze planeet moeten beperken tot 1,5 graad ten opzichte van het jaar 1850. Dat lijken we niet te gaan halen. De opwarming van de aarde moeten we met zijn allen te lijf gaan. Overheden, bedrijven en particulieren. Het stoppen met het gebruiken van fossiele brandstoffen krijgt al gestalte. In de autoindustrie is de kentering al zichtbaar. Noodgedwongen èn passend in de trend dat de consument ook wel zijn bijdrage wil leveren. En wanneer de overheid dit stimuleert met subsidie kan dit snel gaan. Op ANWB.nl vind je details over een aantrekkelijke regeling. Voor een nieuwe elektrische auto is er in 2022 een eenmalige subsidie van € 3.350. In de jaren erna daalt dez naar respectievelijk € 2.950 in 2023 en € 2.550 in 2024. Ook voor gebruikte wagens is er een tegemoetkoming. Die staat en blijft voorlopig op € 2.000. 

Vele kleintjes maken samen één grote

Van iedereen wordt een actie en bijdrage verwacht om ons klimaatprobleem op te lossen. Van vliegverkeer tot boeren en van bedrijven tot burgers. Het probleem ontkennen is passé. Nu moeten we allemaal naar rato de handschoen oppakken om te zorgen dat er voor de generaties na ons een leefbare wereld overblijft. De elektrificering van ons wagenpark zal een goede stap zijn. Daarin kunnen de bescheiden bijdragen van de privé rijders bij elkaar opgeteld een significant verschil opleveren. Best een vanzelfsprekende stap, nu we toch al massaal gesubsidieerde zonnepanelen op onze daken aan het leggen zijn.