Transport & Logistiek zijn niet los te zien

Dit artikel gaat over transport & logistiek. Wat verstaan we onder die termen en waarom worden ze vaak samen genoemd.

Transport

We noemen transport ook vervoer. Daaronder verstaan we het gebruik van vervoermiddelen, zoals vrachtauto’s, schepen, treinen, vliegtuigen, maar ook tweewielers, om goederen, personen en dieren te vervoeren. Die vervoermiddelen gebruiken auto-, spoor- en waterwegen en de lucht om het vervoer te realiseren. Wat wordt vervoerd met vervoermiddelen zijn niet alleen tastbare zaken, maar ook vloeistoffen en gassen. Zaken die geen vervoermiddel gebruiken, benutten kabels en buizen. Kabels worden gebruikt voor elektriciteit en gedigitaliseerde gegevens, audio en video. Vloeistoffen en gassen kunnen door buizen gaan. Tenslotte noemen we radiogolven als transportmiddel. Door de ligging van Nederland aan de Noordzee is de overslag van goederen in de Nederlandse zeehavens een zeer belangrijke activiteit. Duitsland heeft natuurlijk Hamburg als belangrijke zeehaven. Maar met name Rotterdam is veel beter gelegen ten opzichte van het Roergebied. En Schiphol is na Heathrow en Charles de Gaulle de drukste luchthaven van Europa. Internationaal transport is voor de Nederlandse economie van grote betekenis.

Logistiek

Het woord logistiek duidt meer op wat binnen een bedrijf gebeurt, maar niet uitsluitend. Het gaat niet alleen om de verplaatsing van goederen, maar ook de opslag. Logistiek omvat een totaal management van de goederenstroom. De doelstellingen van logistiek zijn:

  • correcte taken uitvoeren
  • taken op de gewenste tijden uitvoeren
  • taken op juiste plek uitvoeren
  • werken met de juiste hoeveelheden
  • minimaliseren van de kosten

De productie mag natuurlijk niet haperen door de afwezigheid van de aanvoer van goederen, maar aan de andere kosten voorraden geld. Logistiek gaat niet over de efficiëntie van de productie, maar wel een efficiënte verplaatsing van goederen. Maar een en ander mag echter niet leiden tot ontevreden klanten.

Logistiek en transport

Zoals al gezegd gaat logistiek niet alleen over wat er binnen een bedrijf gebeurt, maar ook daarbuiten. Zodra een goed buiten een bedrijfsterrein komt, praten we doorgaans over transport. Maar dat wil niet zeggen dat de logistieke afdeling daar buiten staat, zeker niet. Men ziet dat transportbedrijven zich steeds vaker logistieke dienstverleners noemen en proberen op het terrein van van de logistieke afdeling te komen. Daarom dat vaak de woorden worden gecombineerd: transport & logistiek.